Helberskov fæstningsanlæg (bjerget)

I Helberskov har der boet mennesker siden stenalderen, og der er ingen tvivl om, at stedet har været valgt som boplads på grund af den karakteristiske sandbanke, der i det daglige kaldes “Bjerget”. Den hæver sig vel kun 30 meter over havet, men virker væsentlig højere på grund af det flade landskab, der omgiver den.

På Helberskov Bjerg inrettede de tyske tropper under 2. verdenskrig armerede bastioner på grund af den strategiske beliggenhed mellem hav og fjord. Ved krigens slutning i 1945 nægtede den tyske kommandant i flere dage at acceptere kapitulationen, så Helberskov blev det sted i Jylland, hvor 2 verdenskrig fik sin afslutning.
På “Bjerget” s top er der rejst en mindesten i denne anledning. Iøvrigt er der en fantastisk udsigt ud over hav og fjord fra bakkens top.

kilde: 123hjemmeside.dk/kirka

Og en historien fra en anden kilde:

Jeg gav jer historien om den tyske kommandant i Helberskov den 19.11.2005, men gentager den her, for dem, der evt. vil se filmen og have baggrunden ved hånden.

Den handler om den sidste tysker, der overgav sig i Helberskov syd for Aalborg den 10. maj 1945.

Frihedsbudskabet nåede som bekendt det danske folk den 4. maj 1945 om aftenen. Men den sidste afdeling tyskere i Danmark overgav sig først den 10. maj kl. 14.

I landsbyen Helberskov på Als Odde ved Kattegat-kysten i (den nuværende) Hadsund kommune, ca 50 km sydøst for Aalborg havde beboerne i besættelsesårene levet side om side med en tysk lyttepost og dens skíftende mandskaber. Lyttepostens kommandant, oberstløjtnant Simon, havde svært ved at tro, hvad der blev fortalt ham den 4. maj om aftenen.

Han ville først overgive sig og sin besætning, når der forelå nærmere instruks. Han og en del af hans folk gravede sig defor yderligere ned i “Bjerget”, en høj bakke, der hæver sig over Helberskov By. Og han tillod ikke at Helberskovs borgere begyndte at feste, da krigen var forbi.

Købmand Frederiksen fra Helberskov hejste i sin glæde Dannebrog. Tyskerne savede flagstangen over og truede borgerne med repressalier, hvis de flagede eller på anden måde foretog handlinger, tyskerne kunne opfatte som demonstration.

Og harmen slog for alvor igennem, da en af lodserne på Als Odde, den 38-årige Ib Velling, ved middagstid den 6. maj blev fundet skudt ned bagfra, dræbt af ni skud, heraf otte fra en maskinpistol, affyret på klods hold.

Lokalt var man overbevist om, det var tyskerne på Bjerget, der stod bag. Og der udpegedes to mænd, begge Gestapo-folk. Liget havde ligget der hele natten. Den tyske oberstleutenant Simon i Helberskov sagde, at han “havde forsøgt at flygte”.

Lods lodsen Ib Velling var en mand med et godt dansk sindelag. Kort før kapitulationen havde han nægtet at føre et tysk troppetransportskib til Hobro og var samen med to andre lodser og toldbetjenten i Als Odde “gået under jorden”. Men den 4. majs aften vendte han tilbage i tillid til, at Danmark igen var i et frit land. Dødsfaldet vakte den største harme på egnen og megen medfølelse med hans enke og to ukonfirmerede døtre, hvoraf den ene kun var 5 år.

På stedet, hvor lods Velling blev fundet, er der rejst en lille, beskeden mindesten.

I de følgende dage frem med 10. maj forsøgte flere fra den tyske besætning i Helberskov at slippe bort. Det lykkedes nogle af dem at kommer over Mariager Fjord i småbåde, men de blev på sydsiden af fjorden opbragt og beordret tilbage til fæstningen. Bådene blev herefter ødelagt. En nat lykkedes det 14 tyskere at slippe ud; de overgav sig til de danske myndigheder og blev sendt sydpå fra Hadsund.

Den 10. maj var der godt et halvt hundrede tyskere tilbage på Bjerget. Oplysningen om den stædige kommandant og hans besætning blev videregivet til en engelsk panservognsstyrke, som 7. maj var kommet til Randers. En delig satte kursen mod Helberskov. Turen blev et sandt triumftog. Englænderne modtoges som helte, og uden at tage mindste notits af tyskerne i deres svært bevogtede fæstning, kørte de fire-fem panservogne ind mod Bjerget. Englænderne parkerede i den store grusgrav lige under den tyske stilling. Så krøb de ud af vognene, fandt spritapparaterne frem og … gav sig til at lave the!!!! Episoden er filmet af min (næsten) nabo Jes Jessen, der har fortalt mig historien. Man ser på filmen nogle MEGET afslappede engelsek soldater med opknappede jakker og løsnet slips ganske ubevævnet nonchelant stående og drikke the lige nedenfor det overbefæstede Bjerget. Man ser et halvt hundrede tyske soldater stå og ligge oppe på¨fæstningen med fingrene på aftrækkerne – og nerverne flossede!!!

Den lokale befolkning holdt sig betænkeligt i baggrunden – men intet skete. Englændene drak the! Efter nogen tids stillingskrig og da theen var drukket, gik englændernes leder, den 21 årige løjtnant Phipps, sammen med Jes Jessen og danske modstandsfolk, tolk og nogle danske øvrighedspersoner til den tyske lejr og beordrede våbnene nedlagt og afleveret.

Kl. 14 sattes som frist for aflevering af våben, mandskabslister, materiel mv. Det gik den tyske oberstløjtnant ganske uventet med til. Ikke ét eneste skud blev løsnet. Man ser på Jes Jessens film, hvorledes tyskerne bliver beordret til at lægge deres våben i rækker på jorden ordnet efter art. Det var ganske anseelige mængder, der af tyskerne blev båret ud fra Bjerget den 10. maj 1945.

Med venlig hilsen,
Peter Wendelboe

kilde: julen.nu