Grænser

Lejrens grænser er markeret med tråd og skilte opsat dels af vore naboer og dels af os selv. Grænserne skal respekteres! Ved behov for færdsel udenfor grunden skal tilladelse indhentes hos naboerne. Se kort på opslagstavlerne. Himmerlandsgården er på over 100 tdr. land skov, eng og strand.

Området

Lejrens område bedes man værne om. Benyt stierne. Træfældning og beskadigelse af beplantningen må ikke finde sted. Båltænding må kun foregå på lejrbålpladser anvist af udlejer og kun på tider, hvor åben ild er tilladt. Brænde til bål og til evt. madlavning over bål skal findes i terrænet. Træ fra brændestablerne og brændepladsen må ikke anvendes. Rafter og mindre træstammer, der ligger stablet i terrænet, må gerne anvendes til lejrarbejde, hyttebyggeri og lign., blot de efter brug bliver lagt tilbage afrensede for snor og evt. søm. Rummeter træ må ikke røres. Teltslagning / rejsning må finde sted på de af udlejer anviste områder. Ved badning i Kattegat sørger lejer selv for opsyn.

Affald

Hold hele lejrens grund fri for affald, papir m.m. Pladserne ved bygningerne skal ved afrejse være rene. Alt affald, også i de små spande, lægges i de opstillede affaldssække eller containere. Træd tom emballage sammen.

Bygninger og inventar

Det er forbudt at ridse eller skære i, samt male og tegne på bygninger og inventar, at kravle ud og ind gennem vinduerne, at kravle i nedløbsrør og tagrender og at færdes på tagene. Skader på bygningerne og installationerne vil medføre erstatningskrav overfor holdets leder. Det er strengt forbudt at lege med brandalarmerne!

Rengøring

Hvis der ikke er truffet aftale om betaling for rengøring, skal alle benyttede rum rengøres i henhold til de ophængte instrukser og al inventar sættes på plads. Grundig rengøring af køkkenet og de tilstødende lokaler, kølerum og frysere er vigtigt.

Husdyr

Af hensyn til allergikere må hunde, katte og andre husdyr ikke komme ind i bygningerne. Hunde skal føres i snor på hele området.

Lejer medbringer selv

Viskestykker
Karklude
Håndklæder
Toiletpapir
Køkkenruller
Soveposer med lagen eller sengetøj med sengelinned.

Værelsesreglement

Der må ikke overnattes på øverste etage i Bjælkehuset!
Inventar må ikke fjernes fra rummene og benyttes andetsteds.
Radiatorer skal altid være slukkede, når vinduerne er åbne.
Vinduer må ikke efterlades åbne, uden at stormkrogene er påsat. Vinduerne må ikke benyttes til færdsel ud og ind af værelset. Ved afrejse skal alle vinduer være lukkede og haspede.
Lyset slukkes, når værelset forlades.
Køjerne må ikke benyttes, uden at der først er lagt lagen over madrassen. Fodtøj, slik, sodavand og madvarer må ikke komme i køjerne. ”Vandskader” i køjerne vil medføre krav om rensning af madrasserne. Madrasserne må ikke fjernes fra værelset.

Rengøring af værelser

Evt. sand eller andet snavs fjernes fra senge. Dæklagner glattes ud.
Vindueskarme, borde og stole tørres af med en fugtig klud.
Skabe tømmes og hylder tørres af med en fugtig klud.
Spejle pudses med vinduespudsemiddel.
Affaldsspande tømmes i affaldssækken eller containeren ved indgangsdøren og rengøres.
Løse tæpper på gulvene bankes.
Gulvtæpper støvsuges og hårde gulve fejes og vaskes med sæbevand – også under sengene.